Veckobrev 35

Överenskomna regler för Operations Kick-off 29/8

Nattskiftarnas närvaro är frivillig. Man kan delta på ett uppsamlingsheat i stället.

Följande gäller i övrigt:

Närvaro

Obligatorisk närvaro 13.00 – 16.00, med undantag för nattarbetarna.

De som redan har beviljats ledighet, får ledigt.

De som av olika skäl inte kan delta, måste få ett godkännande av ledighet från chef.

Där verksamheten så kräver, ska man naturligtvis arbeta istället.

För att ta sig till Parken Zoo behöver man ha lite tid på sig att förflytta sig, en timme är rimligt.

 

Kodning

Alla som arbetar stämplar ut när man åker på Kick-off.

Vi får hantera all övertid, ersättning mm, med manuella stämplingar på måndag.

Dagtidsarbetare har övertid från ordinarie arbetstids slut till 16.00.

Förmiddagsskiftare har övertid efter ordinarie arbetstids slut till 16.00.

Eftermiddagsskiftare har övertid 13.00 – 16.00

Det är inte obligatoriskt för nattskiftarna, de får istället gå på uppsamlingsheatet.

Skulle det vara någon nattarbetare som vill gå på mötet, så gäller följande.

Nattskiftarna ska gå hem 04.00, för att få lite vila innan mötet. De ska sedan ha betalt till 06.06 genom att koda kod 70, för tiden efter 04.00.