Veckobrev 2018-22

Produktionsövertid

Företaget och Metall är överens om produktionsövertid från och med vecka 20 till och med vecka 28 2018.

Produktionsövertiden ingår i och avräknas från den tillgängliga kvoten övertid. Dvs vi får inte överskrida 50 timmar / kalendermånad och högst 150 timmar /kalenderår sammantaget produktionsövertid och ”vanlig” övertid utan förhandling.

Produktionsövertid förläggs i den utsträckning det är möjligt tiden lördag 06-14, söndag 06-14 samt Nationaldagen 06-14 utifrån behov. Det är i första hand behovet av montering som styr vilka tider som är aktuella för produktionsövertiden.

Arbetsgivaren kan fortfarande beordra övertid. Den övertid som beordras under produktionsövertidens tider, ersätts med samma ersättning som produktionsövertiden under förhandlad period (v20-28). Nationaldagen , fredag, lördag, söndag (söndagen tom 24.00).

Om nattskiftarna jobbar friskift (natt till måndag) ses det som produktionsövertid, tiden mellan 21.36 eller 21.48 fram till 24.00.

Endast ett pass per helg och medarbetare. Veckovila och dygnsvila regleras som vanligt enligt gällande lag/avtal.

Om möjlighet finns så kan arbetstiden flyttas för avdelningen från helgen till fredagen. Men detta gäller ej midsommarafton (fredag).

Ordinarie schemalagda arbetstider innefattas inte av produktionsövertidsersättning.

Dvs har man exempelvis schemalagd arbetstid helg utgår vanlig ersättning. Vid frågor om produktionsövertiden hör av er till klubben. 

 

Eskilstuna 2018 06 01 Joakim Lundmark