Veckobrev 2018-12

 

Uppgifter om aktieförsäljning vid deklarationen

 

Om du har tagit ut vinstandelar som aktier har du redan skattat ingångsvärdet av dessa det år du fått dem. Men när du deklarerar en försäljning av sådana ska den beskattningsbara vinsten då uppges som försäljningsvärde minus omkostnadsbeloppet – det vill säga det värde man redan skattat för (”anskaffningsvärdet”) plus kostnaden för att sälja dem (courtage). Detta anges på papper eller elektroniskt med blankett K4. Gör man inte det får man skatta dubbelt för anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdena för de senaste erhållna aktierna är följande:

 

 

Fondår Utskiftningsdatum Utskiftade aktier Anskaffningsvärde Max antal Efter ev. split
1994 1999-04-26 Volvo A 217 62 310
1994 1999-04-26 Volvo B 217 62 310
1995 2000-04-19 Volvo A 200 48 240
1996 2001-04-24 Volvo A 176 48 240
1997 2002-04-22 Volvo A 185:50 24 120
1998 2003-04-24 Volvo A 154:50 17 85
1999 2004-04-22 Volvo A 250 34 170
2004 2009-06-08 Volvo A 47,90 56 56
2005 2010-05-03 Volvo A 89 100 100
2006 2011-05-02 Volvo A 118,60 60 60
2007 2012-05-03 Volvo A 93,10 83 83
2008 2013-05-07 Volvo A 89,45 51 51
2010 2015-05-11 Volvo A 114,90 87 87
2011 2016-05-16 Volvo A 94,25 158 158
2012 2017-05-11 Volvo A 144,80 48 48

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna 2018 03 21                              Joakim Lundmark