Veckobrev 2018-08

Volvo Lo-försäkring

Klubben söker intresserade som vill bli ambassadörer för försäkringen. De skall sprida information till medlemmarna och vara behjälpliga vid behov när ersättning skall sökas.
Utbildning i reglerna och hur man fyller i blanketten får man av klubben.
Ni som är intresserade hör av er till.

Joakim Lundmark : Tel 4390 Mail joakim.lundmark@volvo.com
Paul Nordström : Tel 4407 Mail paul.nordstrom@volvo.com
Fredrik Adolfsson : Tel 9072 Mail Fredrik.adolfsson.3@volvo.com

Utbildning ”Medlem i facket”

Denna genomförs i Eskilstuna 16-18 april. Medlem i facket är i första hand en utbildning för dig som inte tidigare gått någon facklig utbildning i IF Metall och inte är förtroendevald. Du behöver inga för-kunskaper. Utbildningen är tänkt att ge dig en bild av varför vi har en fackförening och hur den funge-rar.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i form av ett utbildningsstipendium om 904 skattefria kronor per dag som IF Metall betalar.

Anmäl senast 8 mars till
Paul Nordström Tel 4407 Mail paul.nordstrom@volvo.com
Joakim Lundmark Tel 4390 Mail joakim.lundmark@volvo.com

Eskilstuna 2018 02 20 Joakim Lundmark