Veckobrev 2017-10

Överkryssning styrelsesuppleanter

Det har kommit till vår kännedom att det är någon/några som har kryssat över en medlem i styrelsen på veckobreven som har hängts upp på anslagstavlorna. Detta är inte OK, har man problem med en i styrelsen är man välkommen upp till klubben och påtala detta för oss.
De som sitter i styrelsen är valda av medlemmarna, det är viktigt att alla medlemmar står bakom den valda styrelsen.

Eskilstuna 2017 03 06 Joakim Lundmark