Kategoriarkiv: Veckobrev

Veckobrev 2017-16

Uppgifter om aktieförsäljning vid deklarationen

Om du har tagit ut vinstandelar som aktier har du redan skattat ingångsvärdet av dessa det år du fått dem. Men när du deklarerar en försäljning av sådana ska den beskattningsbara vinsten då uppges som försäljningsvärde minus omkostnadsbeloppet – det vill säga det värde man redan skattat för (”anskaffningsvärdet”) plus kostnaden för att sälja dem (courtage). Detta anges på papper eller elektroniskt med blankett K4. Gör man inte det får man skatta dubbelt för anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdena för de senaste erhållna aktierna är följande:

Fondår Utskiftningsdatum Utskiftade aktier Anskaffningsvärde Max antal Efter ev. split
1994 1999-04-26 Volvo A 217 62 310
Volvo B 217 62 310
1995 2000-04-19 Volvo A 200 48 240
1996 2001-04-24 Volvo A 176 48 240
1997 2002-04-22 Volvo A 185:50 24 120
1998 2003-04-24 Volvo A 154:50 17 85
1999 2004-04-22 Volvo A 250 34 170
2004 2009-06-08 Volvo A 47,90 56 56
2005 2010-05-03 Volvo A 89 100 100
2006 2011-05-02 Volvo A 118,60 60 60
2007 2012-05-03 Volvo A 93,10 83 83
2008

2010

2011

 2013-05-07

2015-05-11

2016-05-16

 Volvo A

Volvo A

Volvo A

 89,45

114,90

94,25

51

87

158

51

87

158

 

 

 

 

Veckobrev 2017-10

Överkryssning styrelsesuppleanter

Det har kommit till vår kännedom att det är någon/några som har kryssat över en medlem i styrelsen på veckobreven som har hängts upp på anslagstavlorna. Detta är inte OK, har man problem med en i styrelsen är man välkommen upp till klubben och påtala detta för oss.
De som sitter i styrelsen är valda av medlemmarna, det är viktigt att alla medlemmar står bakom den valda styrelsen.

Eskilstuna 2017 03 06 Joakim Lundmark

Veckobrev 2017 – 09

Tack och Hej!!

Kom över på en tårtbit!Bo Karlsson Löfroth
Tisdagen 28/2
gör jag efter drygt 45 ½ år på Volvo min sista arbetsdag på företaget. Från och med mars blir jag alltså inte längre tillgänglig på telefon eller Volvomail. Detta firar jag med att – med IF Metallklubbens hjälp – bjuda alla hugade på fika och en tårtbit i hörsalen i Brunnsta Värdshus mellan 11.30 och 14.00. Då välkomnar jag alla gamla arbetskamrater, medlemmar, förtroendevalda, friskvårdsvänner och övriga ”kombattanter” som korsat mina spår på företaget under dessa år.
För framtiden
önskar jag organisationen och medlemmarna all framgång med dagens stora utmaningar att skapa berikande arbetsplatser med rimlig arbetsbörda, som inte underlättats av de stora personalminskningar, som gjorts både på verkstad och lager. Företagets överlevnad kan inte ensidigt hänga på att skära i bemanning på golvet. Snarare hänger den på att utnyttja kraften i att låta alla utvecklas i och trivas på jobbet genom att vara med och påverka, att få befogenheter och ta ansvar.

Här finns också mycket värdefull erfarenhet att ta vara på inom den fackliga organisationen, men också inom arbetslivsforskningen.

I detta ligger inte bara skapandet av arbetsplatser och arbetstider utan fysiska och psykiska risker, utan också ett medvetet arbete med att uppmuntra god hälsa både på och utanför jobbet. Därför är det också viktigt att upprätthålla och utveckla de friskvårdsresurser vi har och stödja dem som lägger tid och energi på detta arbete.

Bo Karlsson Löfroth