Kategoriarkiv: Klubblyftet

Veckobrev 2017 – 01

Veckobrev4

Volvo CE flyttar huvudkontoret till Sverige.

Volvo CE har beslutat att flytta hem huvudkontoret från Bryssel till Göteborg. I Göteborg har samtliga affärsområden i koncernen sina huvudkontor. Planen är att huvudkontoret ska vara etablerat i Göteborg under tredje kvartalet i år.

Från verkstadsklubben ser vi det bara positivt med flytten och att VCE får en tydligare position som Volvobolag.

Palle tillbaka

Onsdag 18/1-2017 kommer Paul Nordström tillbaka från sin sjukskrivning.

 

 

 

 

Veckobrev 2016 – 51

Ändrade försäkringsvillkor

Vid årsskiftet för vissa förändringar av premier och villkor för våra medlemsförsäkringar hos Folksam.

  • Bland annat höjs ersättningsbeloppet för Barngrupplivförsäkringen från 25.000 till 35.000
  • Medlemsolycksfallsförsäkringen som ingår i medlemskapet har utnyttjats väl och går idag inte ihop sig. Premien för det utökade skyddet som klubben betalar kommer därför att höjas. Samma gäller även premien för medförsäkrad. Dessutom justeras även ersättningsbeloppen. Ett par höjs, men de viktigaste sänks, som t ex den ofta utbetalade ersättningen vid läkarbesök, som minskas från 1.000 kr till 700.
  • För Medlemsbarnförsäkringen har man tidigare kunna teckna fyra olika ersättningsbelopp. Tecknade avtal fortsätter att gälla men i fortsättningen kan man bara teckna 25 och 50 prisbasbelopp. Dessutom höjs premierna för barn mellan 8 och 25 år.

 

Nomineringsmötet

Vid medlemsmötet 8/12 nominerades ett flertal kandidater till årsmötets val:

  • Till kassör Joakim Lundmark.
  • Till ordinarie styrelse (där två ska väljas): Fredrik Adolfsson, Daniel Bergdahl, Dariusz Gocko och Paul Nordström
  • Till styrelsesuppleanter (där tre ska väljas): Fredrik Adolfsson. Daniel Bergdahl, Åsa Holmblad, Jorma Nevala och Morgan Nordström.

 

Volvo Fritids Julfest

Lördagen den 14 Januari kl 14.00 på Customer Center.

julgranVolvo Fritid inbjuder till traditionell julfest med tomteband, lekledare, trollkarl och godispåsar till alla barn. Saft, bulle och kaka till barnen samt fika till de vuxna ingår i entrébiljetten. Biljetter á 30 kr. Saft, bulle och kaka till barnen samt fika till de vuxna ingår. Inget förköp.

paket

Släpkärror under helgerna

23/12 – 2/1 har vakten i huvudporten på SE-75 hand om bokning och utlämning av kärror till våra med-lemmar. Bokning görs telefon 15 19 47. Vid utlämning av släp gäller passerkortet som legitimation.

Verkstadsklubben önskar alla medlemmar en

[textillate effect_in=’pulse’ type_in=’sequence’ effect_out=’rotateOutUpLeft’ type_out=’shuffle’]God Jul & Gott nytt År 2017[/textillate]

 

 

 

 

 

 

.

 

Veckobrev 2016 – 1

veckobrev

IF Metallkalendrar

kalender
Vi har nu fått hem medlemskalendrar för 2016 som förtroendemän-nen på varje avdelning kan hämta till medlemmarna på expeditionen.

 

Släpkärrorna tillbaka

Efter helgerna har vi nu tagit tillbaka bokning av och nycklar till släpkärrorna till klubbexpeditionen. Du bokar per telefon (15) 2439.

Glöm inte Volvo Fritids Julfest

Lördagen den 9 Januari kl 14.00 på Customer Center.

Volvo Fritid inbjuder till traditionell julfest på Customer Center med tomteband, 4010772401-julemandlekledare, trollkarl och godispåsar till alla barn. Saft, bulle och kaka till barnen samt fika till de vuxna ingår i entré-biljetten.

Biljetter á 30 kr köps på plats.