Kategoriarkiv: Medlemsutbildning

Den röda tråden

Innehåll: Varje samhälle måste på ett eller annat sätt hantera vissa frågor. Oavsett vilka lösningar man väljer och vilken politisk linje man har kommer alltid vissa frågor tillbaka. Innehållet handlar snarare om värderingar än om politik men långsiktigt bygger det på en grund för att prata politik. 

 

Utbildningsort: Köping
Tid: 30-31 mars
Anmälan: Senast 11 februari
  • Avtalet
Innehåll: Utbildningen vänder sig till medlemmar utan förtroendeuppdrag som vill lära sig grundläggande regler i arbetslivet.Kollektivavtalet på arbetsplatsen samt hur lag och avtal samverkar samt hur de kan påverkas.

 

 

Utbildningsort: Eskilstuna
Tid: 16 mars
Anmälan: Senast 22 januari till:Paul Nordström Tel 4407

paul.nordstrom@volvo.com

Roland Carlsson Tel 1153

roland.carlsson@volvo.com

 

 

                                       Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i form av ett
                                       utbildningsstipendium om 848 skattefria kronor per dag för
                                       bägge kurserna som IF Metall betalar.

 

Alla kan göra något

Alla kan göra något

Innehåll: Lo och förbunden har genom åren drivit olika typer av satsningar i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Det ingår i det fackliga arbetet. Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot varandra. Det gäller i såväl samhället i stort som på den enskilda arbetsplatsen. Det finns något alla kan göra på sin nivå för att stå upp för våra värderingar och för våra arbetskamrater.
Utbildningsort: Köping
Tid: 16 Februari
Anmälan: Senast 17 December till
paul.nordstrom@volvo.com Tel 4407
roland.carlsson@volvo.com Tel 2061
ivan.graaf@volvo.com Tel 5707

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i form av ett ”utbildningsstipendium” om 824  skattefria kronor som IF Metall betalar