Veckobrev 2018-22

Produktionsövertid

Företaget och Metall är överens om produktionsövertid från och med vecka 20 till och med vecka 28 2018.

Produktionsövertiden ingår i och avräknas från den tillgängliga kvoten övertid. Dvs vi får inte överskrida 50 timmar / kalendermånad och högst 150 timmar /kalenderår sammantaget produktionsövertid och ”vanlig” övertid utan förhandling.

Produktionsövertid förläggs i den utsträckning det är möjligt tiden lördag 06-14, söndag 06-14 samt Nationaldagen 06-14 utifrån behov. Det är i första hand behovet av montering som styr vilka tider som är aktuella för produktionsövertiden.

Arbetsgivaren kan fortfarande beordra övertid. Den övertid som beordras under produktionsövertidens tider, ersätts med samma ersättning som produktionsövertiden under förhandlad period (v20-28). Nationaldagen , fredag, lördag, söndag (söndagen tom 24.00).

Om nattskiftarna jobbar friskift (natt till måndag) ses det som produktionsövertid, tiden mellan 21.36 eller 21.48 fram till 24.00.

Endast ett pass per helg och medarbetare. Veckovila och dygnsvila regleras som vanligt enligt gällande lag/avtal.

Om möjlighet finns så kan arbetstiden flyttas för avdelningen från helgen till fredagen. Men detta gäller ej midsommarafton (fredag).

Ordinarie schemalagda arbetstider innefattas inte av produktionsövertidsersättning.

Dvs har man exempelvis schemalagd arbetstid helg utgår vanlig ersättning. Vid frågor om produktionsövertiden hör av er till klubben. 

 

Eskilstuna 2018 06 01 Joakim Lundmark

Veckobrev 2018-12

 

Uppgifter om aktieförsäljning vid deklarationen

 

Om du har tagit ut vinstandelar som aktier har du redan skattat ingångsvärdet av dessa det år du fått dem. Men när du deklarerar en försäljning av sådana ska den beskattningsbara vinsten då uppges som försäljningsvärde minus omkostnadsbeloppet – det vill säga det värde man redan skattat för (”anskaffningsvärdet”) plus kostnaden för att sälja dem (courtage). Detta anges på papper eller elektroniskt med blankett K4. Gör man inte det får man skatta dubbelt för anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdena för de senaste erhållna aktierna är följande:

 

 

Fondår Utskiftningsdatum Utskiftade aktier Anskaffningsvärde Max antal Efter ev. split
1994 1999-04-26 Volvo A 217 62 310
1994 1999-04-26 Volvo B 217 62 310
1995 2000-04-19 Volvo A 200 48 240
1996 2001-04-24 Volvo A 176 48 240
1997 2002-04-22 Volvo A 185:50 24 120
1998 2003-04-24 Volvo A 154:50 17 85
1999 2004-04-22 Volvo A 250 34 170
2004 2009-06-08 Volvo A 47,90 56 56
2005 2010-05-03 Volvo A 89 100 100
2006 2011-05-02 Volvo A 118,60 60 60
2007 2012-05-03 Volvo A 93,10 83 83
2008 2013-05-07 Volvo A 89,45 51 51
2010 2015-05-11 Volvo A 114,90 87 87
2011 2016-05-16 Volvo A 94,25 158 158
2012 2017-05-11 Volvo A 144,80 48 48

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna 2018 03 21                              Joakim Lundmark

Veckobrev 2018-08

Volvo Lo-försäkring

Klubben söker intresserade som vill bli ambassadörer för försäkringen. De skall sprida information till medlemmarna och vara behjälpliga vid behov när ersättning skall sökas.
Utbildning i reglerna och hur man fyller i blanketten får man av klubben.
Ni som är intresserade hör av er till.

Joakim Lundmark : Tel 4390 Mail joakim.lundmark@volvo.com
Paul Nordström : Tel 4407 Mail paul.nordstrom@volvo.com
Fredrik Adolfsson : Tel 9072 Mail Fredrik.adolfsson.3@volvo.com

Utbildning ”Medlem i facket”

Denna genomförs i Eskilstuna 16-18 april. Medlem i facket är i första hand en utbildning för dig som inte tidigare gått någon facklig utbildning i IF Metall och inte är förtroendevald. Du behöver inga för-kunskaper. Utbildningen är tänkt att ge dig en bild av varför vi har en fackförening och hur den funge-rar.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i form av ett utbildningsstipendium om 904 skattefria kronor per dag som IF Metall betalar.

Anmäl senast 8 mars till
Paul Nordström Tel 4407 Mail paul.nordstrom@volvo.com
Joakim Lundmark Tel 4390 Mail joakim.lundmark@volvo.com

Eskilstuna 2018 02 20 Joakim Lundmark